X
GO

Ouderavonden

Gedurende het schooljaar wordt een aantal ouderavonden gehouden. Deze ouderavonden zijn verschillend van aard.

Zo zijn er algemene ouderavonden, waarbij er onderwerpen aan de orde komen die de gehele schoolgemeenschap betreffen en ouderavonden, waarin een jaarthema van een bepaalde klas centraal staat. Deze klassikale ouderavonden zijn meestal zo georganiseerd dat er naast een (gemeenschappelijk) inhoudelijk gedeelte nog een praktisch gedeelte volgt in de klassensamenstellingen.

Daarnaast kan de klassenleraar of mentor in overleg met de ouders nog enkele specifieke ouderavonden organiseren.

Twee maal per jaar is er een vakouderavond, waarop de ouders de leraren kunnen spreken naar aanleiding van de rapportage. Voor klas 11 en 12 is er slechts één vakouderavond.

Voor ouders en belangstellenden worden verder elk jaar zes of zeven lezingen over menskundige/pedagogische of antroposofische onderwerpen georganiseerd.

Dit is een initiatief van enkele leraren van de school.  Het initiatief heet ‘Levende School’. Op deze website vindt u de actuele agenda van de Levende School.