GO

Rekenen

Het laatste nieuws over de rekentoets:

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het behalen van het diploma. Voor mavo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.

Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar (2015-2016) minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Alleen als blijkt dat meer dan 5% van de vwo leerlingen in 2016 zakt (in heel Nederland) vanwege de rekentoets, dan wordt het vangnet in werking gesteld. Dat betekent dat die leerlingen in dat geval in het schooljaar 2015-2016 een 4 in plaats van een 5 mogen halen. Vervolgens dient in het schooljaar 2016-2017 wel ten minste een eindcijfer 5 voor de rekentoets te worden behaald om te kunnen slagen. In dat geval wordt u hier onder andere via het Examenblad van op de hoogte gebracht.

Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn. Wanneer in schooljaar 2015-2016 het vangnet inwerking treedt, verschuift de opname van de rekentoets in deze kernvakkenregel naar schooljaar 2017-2018.

Op basis van de resultaten in mavo en havo wordt het moment bepaald waarop het resultaat op de rekentoets gaat meetellen voor het behalen van het diploma in een mavo of op het havo.

Vanaf de 7e klas bieden wij lessen rekenen aan. Vanaf de 9e klas wordt er met planners gewerkt, waar leerlingen al dan niet zelfstandig aan kunnen werken, in overleg met de rekendocent. Wel zal er regelmatig een toets plaats vinden om te zien of  stof voldoende beheerst wordt.

De ER toets: voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er de ER toets. Deze bevat minder opgaven en alles mag met de rekenmachine gedaan worden. Er komt een vermelding op de cijferlijst dat er een aangepaste toets is afgenomen. Alleen degenen die aantoonbaar extra hulp en ondersteuning hebben ontvangen komen hier voor in aanmerking, dit gaat via het zorgteam.

Data afname rekentoets 2F en 3F:

Voor 2F:
19 januari 2017

Voor 2ER:
19 januari 2017

Voor 3F:
12 januari 2017
19 januari 2017
20 januari 2017

Voor 3ER:
19 januari 2017

Alle informatie over de rekentoets vindt u hier:
Account bij Studieflow rekenen: