X
GO

Rekenen

Het laatste nieuws over de rekentoets:

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er geen centrale rekentoets meer. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zullen de leerlingen, die geen wiskunde in hun examenpakket hebben, waarschijnlijk een rekentoets maken, als onderdeel van het schoolexamen. Op regeringsniveau moet dit besluit nog definitief worden genomen.

Vanaf de 7e klas bieden wij lessen rekenen aan. Vanaf de 9e klas wordt er door de leerling meer zelfstandig aan rekenen gewerkt. Wel zal er regelmatig een toets plaats vinden om te zien of de stof voldoende beheerst wordt.