X
GO

CKV

Wat is CKV?

CKV betekent Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het is een vak dat met kunst en cultuur te maken heeft. Het is een vak voor iedereen ongeacht je profielkeuze.

Wat hoort bij CKV ?

  • Nibelungen 10e klas Themaperiode gegeven door Evelyne Bruil of Frans Lutters.
  • Culturele activiteiten 10e klas individueel gegeven door Evelyne Bruil.
  • Muziekgeschiedenis 11e klas periode door Hannah van Tilburg.
  • Koorlessen en uitvoering 11e klas, gegeven door Sven Boogert of Gertjan vd Pol.
  • Parzival Themaperiode 11e klas 2 weken, gegeven door Evelyne Bruil of Frans Lutters.
  • Koorlessen en uitvoering 12e klas, gegeven door Sven Boogert of Gertjan vd Pol.
  • Kunstgeschiedenis 12e klas, gegeven door of Evelyne Bruil of Christa van Kan.
  • Faust Themaperiode12e klas, 3 weken gegeven door Evelyne Bruil of Frans Lutters.
Te downloaden waarnemingsformulieren CKV (Word-bestand):(print ze uit en neem ze mee naar de uitvoering, of vul achteraf thuis in)

Wat je verder moet weten

Voor CKV moet je een aantal culturele activiteiten bezoeken. Voor VMBO-T en HAVO-leerlingen zijn dat er 3 en voor VWO leerlingen zijn dat er 4. Deze opdrachten moet je afgerond hebben in de 10e klas. Cultuur is een ruim begrip en natuurlijk snap je dat er wel eisen worden gesteld aan die activiteiten. Je kunt naar een museum gaan over beeldende kunst. Een museum over, zeg maar, landbouwgereedschappen of militaire vliegtuigen is ook cultuur, maar niet relevant in het kader van CKV. Je bezoekt een vaste collectie of een tijdelijke tentoonstelling. Je kunt ook naar een concert gaan of een toneelstuk, musical, ballet of cabaret. De bedoeling is dat je minimaal 3 verschillende activiteiten onderneemt en dus niet 3 maal naar een museum gaat. Vwo-ers kunnen maximaal 2x een zelfde soort activiteit doen. Dus niet 3x naar de film. Op deze manier maak je kennis met verschillende culturele uitingen en ook met dingen waar je anders misschien nooit naar toe zou zijn gegaan. Ook mag je 1 keer een voorstelling op school gebruiken.

Hoe doe ik dit?

Wanneer je besloten hebt welk museum of welke theatervoorstelling je wilt gaan bezoeken in het kader van CKV, kun je eerst checken of je een goede keuze hebt gemaakt. Loop daarvoor even langs bij de CKV docent. Maar je mag natuurlijk ook gewoon gaan en maar zien of het culturele gehalte van je bezoekje hoog genoeg was, Wat is een cultureel verantwoorde activiteit? Dat is moeilijk te omschrijven. Waarom is de ene film (een actiefilm b.v.) niet zo geschikt en de andere (een verfilming van een boek) wel? Dat is een kwestie van niveau, niet van smaak. Over de meeste activiteiten zullen we het snel eens zijn, soms zullen er twijfelgevallen zijn. In dat geval is het aan de vakdocent om te beslissen of een culturele activiteit relevant is voor zijn of haar vak. Een voetbalwedstrijd is ook cultuur, maar niet relevant mbt. het vak CKV. In de meeste gevallen voel je het zelf prima aan. Op het prikbord in de hal boven, vind je tips in de vorm van affiches, in de mediatheek zijn programmaboekjes van theaters aanwezig. Er is ook een speciaal CKV lectuurrek, vraag ernaar aan de medewerker mediatheek. DVD's en CD's tellen niet mee en ook toneelstukken of films waar je in het kader van een andere les, bijvoorbeeld met Engels of Nederlands met school heen gaat tellen niet voor CKV maar voor dat vak waar het initiatief lag voor de activiteit. Wel mag je 1x een toneelstuk van een 10e of 12e klas op school meetellen.

Kijk/ luisterwijzers. Verslaglegging

Onderaan deze tekst vind je een 6-tal Kijk- en Luisterwijzers. Deze formulieren kun je afdrukken. Wanneer je op pad gaat naar een culturele activiteit neem je ze mee. We willen jullie geen ellenlange verslagen laten schrijven, jullie hebben al genoeg te doen (en wij ook). Vandaar deze korte manier van verslaglegging. Je volgt de vragen van het formulier. Wanneer je naar een voorstelling gaat met zowel dans als muziek of zowel muziek als toneel, vul je een kijk- en een luisterwijzer in ( dat is het geval bij b.v. opera en musical) Daarnaast schrijf je een ½ A4 (en geen ¼ !)over hoe je het hebt gevonden, je eigen mening en ervaringen. Dat verbind je aan elkaar en je voegt het originele toegangsbewijs toe. Dat laatste is heel erg belangrijk. Het is als het ware het bewijs dat je werkelijk geweest bent. Dit geheel lever je in een snelhechter binnen 2 weken na de datum op je toegangsbewijs in. Inleveren in de witte kist in de hal. Te laat ingeleverde verslagen tellen niet mee. Dit om te voorkomen dat je een paar weken na je bezoek alsnog een formulier invult en niet goed meer weet hoe de voorstelling dan wel presentatie precies was. Bovendien houden we de vaart erin op deze manier. Je hebt in de 10e klas tijd voor de afronding van dit vak en voor je naar de 11e klas gaat moet je klaar zijn. Omdat er wellicht kosten zijn verbonden aan je culturele uitspattingen krijg je van school een CJP cultuurkaart. Daarop staat een bedrag waarmee je (een deel van) je kosten kan betalen. Zo wordt je gesponsord zeg maar. Bewaar alle kijk en luisterwijzers in de snelhechter zodat je altijd kunt bewijzen hoeveel opdrachten je gedaan hebt.

Beoordeling

Wanneer je de procedure goed volgt, krijg je de beoordeling "naar behoren". Voor elke activiteit krijg je 5 SLU's.

Evelyne Bruil CKV coördinator
e.bruil@svszeist.nl