X
GO

Speciale programma's

Op de Stichtse Vrije School bieden wij naast het 'reguliere' vakkenpakket ook extra onderdelen aan. Hieronder treft u links aan naar pagina's die meer informatie aan over deze programma's:
- Cambridge English
- Internationalisering
- Uitwisseling
- U-Talent

Een pagina met de titel speciale programma's doet vermoeden dat wij ook een normaal of regulier programma hebben. De Vrije School is in 1919 opgericht met als doel om het anders te doen dan het ‘reguliere’ onderwijs.

Meer informatie over het vrijeschool leerplan treft u onder andere aan in onze schoolgids en onder het kopje Inrichting onderwijs op onze site.