X
GO

      

De maatschappelijke stages zijn de laatste jaren een vertrouwd gegeven geworden in het middelbaar onderwijs in Nederland. Wat veel mensen niet weten, is dat diverse stages al decennia lang deel uit maken van het vaste curriculum op vrije scholen. Zo biedt de Stichtse Vrije School in drie leerjaren de mogelijkheid om twee weken stage te lopen.

 

In klas 9 is dat een winkelstage, in klas 10 een zorgstage en in klas 11 een beroepsoriënterende stage of een stage gekoppeld aan het eindwerkstuk. Deze indeling sluit aan bij de leeftijdsfase van de leerlingen en biedt hen de mogelijkheid om de wereld en zichzelf op een andere manier te ontmoeten dan in de context van de schoolbanken. De leerlingen zoeken zelf hun stageplek en leren op die manier ook solliciteren. Ze worden hierbij geïnformeerd en geholpen door een stage begeleider.

Als ze eenmaal op stage zijn, is er per klas een begeleider die contact houdt en later ook hun reflectie verslagen leest. Hoewel er natuurlijk altijd leerlingen zijn die het behoorlijk spannend vinden om uit de vertrouwde omgeving te stappen en alleen een dergelijk avontuur aan te gaan, leert de ervaring dat het bijna altijd veel leuker en leerzamer is dan gedacht.

Een mooi artikel (‘Sociale stages binnen vrijeschoolonderwijs’) over de achtergrond van de zorgstage uit ‘De Seizoener’ van 2016 is hier rechts ook te vinden.

Maria Naerebout & Kirsty Handels

Er wordt soms verwezen naar ‘u en uw kinderen’, maar de voorwaarden van de verzekering betreffen alleen de leerlingen die ingeschreven zijn bij de Stichtse Vrije School en die meedoen aan een activiteit van school.

Klas 9

Schooljaar 2023/2024

Winkelstage 28 feb t/m 8 maart 2024

Kirsty Handels en Maria Naerebout
stagecoördinator

Klas 10

Schooljaar 2023/2024

Zorgstage 10 juni t/m 21 juni 2024

Kirsty Handels en Maria Naerebout
stagecoördinator

Klas 11

Schooljaar 2023/2024

Stage gekoppeld aan EWS ofwel beroep oriënterende-stage
28 feb t/m 8 mrt 2024