X
GO

Jaarverslag

In het Jaarverslag kunt u lezen wat de kernpunten van de ontwikkeling binnen de school van het afgelopen kalenderjaar zijn geweest. Het jaarverslag geeft informatie over de financiële, organisatorische en inhoudelijke aspecten van deze ontwikkelingen en verwijst daarbij naar de voorgenomen acties uit het schoolplan.