X
GO

Dyslexiebeleid

Elke leraar ontvangt ieder schooljaar een overzicht van alle dyslectische leerlingen. Voor de vreemde talen wordt voor dyslectici, indien nodig in de middenbouw een dubbele beoordeling gehanteerd; één op inhoud en één op spelling.

Wordt er bij een leerling in een hoger leerjaar dyslexie geconstateerd, dan heeft de leerling recht op extra tijd en evt. het inzetten van Kurzweil (of andere tekst naar spraak software) als hulpmiddel bij toetsweken (PTA toetsen).

Kurzweil is een auditief hulpmiddel, waarbij tekst in spraak wordt omgezet. Evt. boeken voor dit hulpmiddel worden bekostigd door school.

Voor meer informatie zie het download document "Dyslexie begeleiding".