GO

Leermiddelen

Het lesmateriaal dat op school gebruikt wordt, wordt door de school aangeschaft. De persoonlijke schrijf- en tekenbenodigdheden, aantekeningschriftjes en mappen worden door de leerlingen zelf gekocht.

Voor het periode-onderwijs moet je iedere dag een doos kleurpotloden mee nemen. Voor de tekenlessen moeten de leerlingen potloden bij zich hebben in de gradaties HB, 2B, 3B en 4B. Verder moet iedere leerling beschikken over liniaal, geodriehoek, potlood, gum en vulpen.

In de hogere klassen moeten de leerlingen ook beschikken over (grafische) rekenmachines. Voor euritmielessen zijn euritmieschoenen met rubber zolen verplicht; voor gymnastieklessen gymnastiekschoenen met witte zolen, een gymbroek, gymshirt en een badhanddoek.

Voor de moderne vreemde talen moeten de leerlingen thuis woordenboeken hebben waarbij woorden in beide talen kunnen worden opgezocht. Voor het vak Duits in de klassen 7, 8 en 9 bij voorkeur de Prisma-pocketwoordenboeken.

In ons onderwijs wordt voornamelijk met eigen lesprogramma’s en veelal ook met eigen lesmateriaal gewerkt. Daardoor worden er minder boeken aangeschaft dan in het reguliere onderwijs.

In de hogere klassen en zeker ter voorbereiding van het examen wordt in de vaklessen wel vaak met een lesboek gewerkt. De lesboeken worden door de school besteld en bekostigd.