X
GO

Nieuws

Sluiting van de school

Geplaatst op:
Sluiting van de school

Sluiting van de school

 

Naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen, zowel binnen de school als landelijk, delen wij u mede, dat met ingang van morgen alle geplande schoolactiviteiten tot 6 april aanstaande worden afgelast. 

 

In de persconferentie vanmiddag, van onder meer de minister van onderwijs, Arie Slob, is dit als algemeen geldende maatregel afgekondigd. Wel is daarbij aangegeven, dat de scholen de leerlingen die in dit schooljaar eindexamen gaan doen ook in deze periode optimaal zullen begeleiden in het verdere voorbereidingstraject. In de komende week zal de regering hiervoor de kaders en uitgangspunten geven. De betreffende leerlingen krijgen binnenkort nader bericht over onze uitwerking hiervan. 

 

Daarnaast zullen we de leerlingen opvangen die vanwege de specifieke werkzaamheden van hun ouders niet thuis opgevangen kunnen worden. Dit betreft kinderen van ouders die werken in de voor deze crisissituatie “cruciale” beroepen. Zie hiervoor de lijst op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

| Terug

Archief