GO

Nieuws

Jezelf leren kennen door anderen te ontmoeten

Geplaatst op:
Jezelf leren kennen door anderen te ontmoeten

Jezelf leren kennen door anderen te ontmoeten 

Connect, een wereldjongerenconferentie die door een jong en bevlogen team wordt georganiseerd, is dit jaar in Nederland. Een gesprek met Nives Trobent Žagar, Lea Trdan en Wouter Modderkolk. 

Door Anna-Birthe Hardewijn, lerares Nederlands / redactie Stichter Berichter 

Sinds vorig jaar vertoeven Lea Trdan en Nives Trobent Žagar, beiden afkomstig uit Slovenië, tijdelijk in Nederland om, samen met Wouter Modderkolk, de 4e editie van Connect te organiseren. Ze waren ooit zelf vrijwilligers in België, waar Connect is ontstaan. Ze zijn nog steeds verbaasd dat zij nu de taak op zich hebben genomen om Connect voort te zetten. Vorig jaar deden ze dat in eigen land en nu brengen ze Connect naar Nederland. Ze worden gedreven door hun enthousiasme en overtuiging dat deze conferentie jongeren iets kan bieden wat in hun visie zo belangrijk is in deze tijd.  

Ontmoeten

Connect is een zesdaagse conferentie voor leerlingen die in het laatste jaar van hun middelbare school zitten. Deze leerlingen gaan binnenkort de wereld in en dat is een grote verandering voor hen. Om goed weerstand te kunnen bieden tegen wat de maatschappij van je verlangt, is het waardevol om te weten wie je bent. Die vraag kan je een leven lang blijven stellen. Zowel Nives als Lea heeft beleefd dat een ervaring als Connect een grote verandering kan brengen in je leven.

Er is een duidelijke visie bij de organisatoren over de reden om Connect te houden. De jonge mens kan soms zo ervaren dat ze niet “passen” in hun eigen omgeving. Hoe waardevol is het om te ontdekken dat er op de wereld gelijkgezinden zijn of mensen met dezelfde ervaring, ondanks dat je uit een heel andere cultuur komt? In deze tijd, die veel vraagt van de jonge mens, is jezelf leren kennen essentieel en een manier om daartoe te komen is om verder te kijken dan je eigen omgeving. De wereld lijkt soms verschillen uit te vlakken, alsof we allemaal op elkaar moeten lijken, maar het is juist doordat we verschillen dat er nieuwe dingen kunnen ontstaan, dat we van elkaar kunnen leren. 

Inzet van de activiteiten is het open staan voor nieuwe ontmoetingen en luisteren naar elkaar. Iedereen heeft een verhaal te vertellen en heeft zijn of haar eigen visie. Waarom denk je er anders over, ben je het niet met elkaar eens? Door middel van samen beleven, samen doen, gaan de leerlingen deze week met elkaar in gesprek. In ochtenddiscussies, workshops en avondactiviteiten ontmoeten leerlingen van over de hele wereld elkaar. 

Diversiteit

Connect is voor iedereen: iedereen is welkom. Je hoeft niet per se een vrijeschoolleerling te zijn. Zo komen de leerlingen uit Tanzania uit het ‘reguliere’ onderwijs. Dit jaar komt er misschien een delegatie uit Brazilië. Daar hopen de organisatoren in ieder geval op. In de praktijk komen veel leerlingen wel van vrijescholen (waldorfscholen). Het ideaal is dat ook in de aanwezigen diversiteit bestaat en dat er dus leerlingen van allerlei achtergronden deelnemen.  

De sprekers en workshopleiders hebben veelal ook een vrijeschoolachtergrond of antroposofische achtergrond, maar zij schrijven zich vooral in vanuit enthousiasme: ze geven aan dat ze zich herkennen in de doelstelling en komen graag. Er worden geen eisen gesteld. Er is een kleine onkostenvergoeding voor de sprekers en workshopleiders. In de praktijk wordt die vergoeding niet altijd opgeëist. 

Afstand en afkomst mogen ook geen drempel zijn. De conferentiedeelname is niet gratis en ook de reis ernaartoe moet uiteraard door de deelnemers betaald worden, maar de Conferentie kan ondersteunen door subsidies. Vorig jaar was bijvoorbeeld voor een groep leerlingen uit Uganda alles geregeld wat betreft de reis. Helaas werd hun op het allerlaatst geen visum toegekend, waardoor ze niet konden komen. Nives en Lea herinneren zich nog goed dat ondanks alles de dankbaarheid overheerste bij de leerlingen: ze waren ontzetten blij dat hun de mogelijkheid was geboden om deel te nemen en ze zouden het het jaar erop weer proberen! Bijzonder was ook dat toen dit bekend werd, andere deelnemers die financieel ondersteund waren, het geld weer teruggaven in de wetenschap dat er veel geld verloren was gegaan. 

Al pratende ontstaan nieuwe ideeën over bijvoorbeeld het uitnodigen van leerlingen met een fysieke beperking. Een van de organisatoren merkt hierbij op dat ze ook daarin meer uit hun eigen wereld moeten stappen en verder moeten kijken dan naar wat ze gewend zijn. Hoeveel zouden we van elkaar kunnen leren! 

Connect 2019 

Het thema van de aankomende conferentie is gestoeld op een uitspraak van Goethe. De gedachte is dat ieder mens open moet staan voor de wereld boven je, onder je en naast je: dan pas kan je tot zelfrespect komen en handelen vanuit dat inzicht. Elke dag heeft zijn eigen thema: earth daycultural dayaction day,ethics dayen als afsluiting I day. Elke dag start met een ochtendsessie (discussie), gevolgd door een workshop en afgesloten met een avondactiviteit. 

Nives en Lea vinden het belangrijk te noemen dat het een alcoholvrije conferentie is. Aangezien er avondactiviteiten zijn, kan er een ander beeld ontstaan. Daarnaast wordt er vegetarisch gegeten. 

Vooral over action day wordt uitgeweid. Ze willen graag dat de leerlingen de gemeenschap in gaan en een bijdrage leveren aan de omgeving waarin ze zich bevinden: teruggeven aan de gemeenschap. Het mooie daarvan is dat je dan ook weer nieuwe mensen kunt leren kennen en nieuwe ideeën en inspiratie op kan doen.

Toekomstdromen

Op de vraag wat Nives en Lea wensen voor Connect is het antwoord: zoveel mogelijk culturen die van elkaar kunnen leren. Hun droom is dat er een grote diversiteit aan nationaliteiten aanwezig is en dat de deelnemers samen ervaren en leren van elkaar. 

Daarnaast is er de wens dat er een stevige basis komt voor de organisatie van Connect. De conferentie is nu nog erg afhankelijk van crowdfunding en de organisatoren moeten aankloppen bij allerlei instanties. Er is financiële onzekerheid. Geloven in de goede zaak is wat hen drijft, maar financiële ondersteuning is zeer welkom en nodig. 

Voor wie nog twijfelt 

Iedereen die Nives, Lea (en ook Wouter) zou ontmoeten, zal net als ik bewondering hebben voor hun bevlogenheid. Ze laten zien dat ervaring en leeftijd niet telt. Iedereen kan zich met iets verbinden en vanuit passie iets voor elkaar krijgen. Wie van ons zou zich kunnen voorstellen dat we op 24-jarige leeftijd een wereldconferentie zouden organiseren? Dat zullen er niet veel zijn. Ik heb bij dit interview weer geleerd dat het onzin is om te denken dat iets niet mogelijk is. Ik heb bewondering voor hun openheid en overtuiging bij te dragen aan de wereld van de jonge mens. Iets wat ik als vrijeschooldocent alleen maar kan toejuichen. 

Geïnteresseerd of wil je bijdragen aan deze conferentie, bijvoorbeeld door middel van een donatie? Kijk op www.connectconference.eu/

| Terug

Archief