X
GO

Nieuws

Michaelactie

Geplaatst op:
Michaelactie

Bomen planten voor bijen: Red de bij!                       Zie ook: www.bijenoase.nl

Dit jaar halen we samen zoveel mogelijk geld op om bomen te planten op stukken land of in een zogeheten bomenbos (de locaties worden nog bekend gemaakt). Het gaat om al redelijk grote bomen. Dit doen we om de bijen te helpen overleven.

Waldorf-100

Deze actie is mede in het kader van Waldorf-100, waarin wereldwijd het 100-jarig bestaan van de Vrije Scholen gevierd wordt. Op veel scholen in de wereld wordt actie gehouden voor de bijen, de bomen en de bloemen. Wij doen als Stichtse Vrije School graag mee! 

Wat gebeurt er in de klassen?

In de klas wordt het belang van het planten van bomen behandeld, bijvoorbeeld van de linde, de wilg of de fruitbomen (zie ‘achtergronden’). De bijen worden hier natuurlijk bij betrokken. Er kunnen in de klas filmpjes getoond worden over de bomen en het belang van de bijen.    Er wordt verteld; gedichten en tekeningen worden gemaakt. Er kunnen spreekbeurten gehouden worden, de leerlingen kunnen naar buiten gaan om bomen te bekijken of te tekenen. Samen enorme bomen schilderen is ook leuk: die worden dan vast in de klas ‘geplant’. Elke leraar geeft dit feest en deze Michaelactie op eigen wijze vorm.

Achtergronden actie ‘Bomen voor bijen’

Bijen zijn van levensbelang!

Bijen zijn onmisbaar voor de mens. Tachtig procent van alle planten op aarde is voor de vruchtzetting afhankelijk van de bij. Van de 20.000 bijensoorten die op de hele wereld bekend zijn, wordt echter zestig procent in zijn voortbestaan bedreigd. 

Vooral de mens vormt een wezenlijke bedreiging, door milieuvervuiling, het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en de vernietiging van natuur, waardoor voedsel leverende plantensoorten verdwijnen. Tegelijkertijd zijn we in onze eigen voedselvoorziening zeer afhankelijk van de bij.

 Als de honingbij zou uitsterven, verdwijnt zo’n zeventig procent van wat we op de groente- en fruitafdeling in de supermarkt kunnen kopen.

Bloeiende bomen zijn wellicht de redding!

Het is van levensbelang voor de bijen dat er veel grote bomen zijn die verspreid over het jaar bloeien.

Bij de zoektocht van de bijen naar voedsel zijn in het vroege voorjaarvooral wilgenfavoriet; daarna vinden de bijen hun nectar en stuifmeel in fruitbomen.Na de bloei van de fruitbomen is er echter weinig meer te halen, tot aan de bloei van de lindesin de zomer. 

Nectardip

Tijdens de zogenaamde ‘nectardip’ (mei en juni) moeten de bijen steeds verder vliegen om voedsel te vinden. Onder bomen en planten die wel bloeien, vindt men dan vaak talloze uitgeputte en stervende bijen en hommels. 

Drachtbomen

Om de bijen een handje te helpen en tegen uitsterving te beschermen kunnen drachtbomen worden toegepast die gespreid over het groeiseizoen bloeien. Lindeszijn misschien wel de meest waardevolle drachtplanten voor bijen. 

| Terug

Archief