GO

Nieuws

Aanmeldingen en groei

Geplaatst op:
Aanmeldingen en groei

Voor komend schooljaar hebben we op de Stichtse veel aanmeldingen gekregen voor de nieuwe zevende klassen (brugklassen). In combinatie met de groei van het vrijeschool-basisonderwijs in de regio een duidelijk teken dat het vrijeschoolonderwijs in toenemende belangstelling staat. Daar zijn we natuurlijk blij mee en we zijn ook trots op het gegeven dat onze onderwijsvisie veel ouders en leerlingen aanspreekt.

Tegelijkertijd stelt deze toenemende vraag naar ons onderwijs ons voor de uitdaging dit ook kwalitatief goed te blijven vormgeven. In het huidige schooljaar zijn we voor het eerst met een vijfde volle gemengde brugklas gestart. Dat had wel wat voeten in de aarde: er moesten noodlokalen over de school getild worden naar het achterplein, nieuwe collega’s aangesteld worden en roosters worden aangepast. Dat is goed gelukt, maar we merken wel dat de voorzieningen in het gebouw en onze kleinschalige werkwijze onder druk komen te staan en we de vele bijzondere evenementen en activiteiten nog maar met moeite kunnen organiseren in tijd en ruimte.

Voor schooljaar 2018-19 was het spannend hoeveel aanmeldingen we zouden krijgen; in Utrecht begint komend jaar een nieuwe vrijeschoolstroom binnen het Gregorius College: Waldorf Utrecht. Voor ons de vraag of we weer vijf of toch vier nieuwe klassen zouden krijgen als leerlingen de keus hebben tussen Zeist en Utrecht. Inmiddels is gebleken dat Waldorf Utrecht ook daadwerkelijk gaat starten (er is nog wel plaats voor leerlingen*) en dat wij desondanks meer aanmeldingen dan ooit hadden.

We hebben gelukkig extra ruimte kunnen organiseren op het terrein, zodat we organisatorisch flexibeler zijn en ook komend schooljaar weer met vijf brugklassen kunnen starten, maar dat is dit jaar helaas niet genoeg om alle aangemelde leerlingen te kunnen plaatsen. We hebben dus ook leerlingen moeten teleurstellen en niet in onze nieuwe klassen kunnen opnemen. Een deel van deze leerlingen zal nog in Utrecht terecht kunnen, maar niet iedereen.

We hebben uitvoerig gekeken naar mogelijkheden om nog een extra klas te kunnen opvangen. Huisvestingsaspecten zijn tijdelijk nog wel provisorisch op te lossen, maar voor een goede onderwijskwaliteit hebben we ook voldoende goede leraren en extra ondersteuning nodig. Gezien de tekorten in het lerarenaanbod en de vacatures die we al moeten vervullen voor komend schooljaar kunnen we niet garanderen dat we hierin op de korte termijn kunnen voorzien. In het belang van de leerlingen willen we wat dit betreft geen risico’s lopen.

Voor schooljaar 2019-20 en daarna gaan we in overleg met ouders, met de gemeente en met Waldorf Utrecht uitwerken hoe we in deze regio aan de toenemende vraag naar voortgezet vrijeschool-onderwijs kunnen voldoen. Zowel voor wat betreft de huisvesting als de breedte en de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Ons streven is om in 2019-2020 weer meer leerlingen te kunnen opvangen, zonder concessies te moeten doen op het gebied van onderwijskwaliteit, pedagogisch klimaat en toegankelijkheid.

Gijs van Lennep
rector

*) Voor geïnteresseerden heeft Waldorf Utrecht op vrijdag 6 april (16.30-18.30 uur) en zaterdag 7 april (10.00 – 12.00 uur) extra kennismakingsmomenten georganiseerd aan de Muntstraat 5 te Utrecht.

| Terug

Archief