GO

Nieuws

‘De (meer)waarde van het vrijeschoolonderwijs’

Geplaatst op:
‘De (meer)waarde van het vrijeschoolonderwijs’

Op de Stichtse Vrije School, een middelbare school voor mavo, havo en vwo, wordt op 17 januari een openbare lezing gehouden over de meerwaarde van de Vrije School en van de Stichtse Vrije School in het bijzonder.

Frans Lutters, Danielle van Dijk en andere bovenbouwleraren van deze vrije school voor voortgezet onderwijs, geven een beeld van het waarom en hoe van dit prachtige onderwijs. Frans Lutters is naast docent ook onderzoeker binnen het lectoraat 'Waarden van vrijeschoolonderwijs' van de Hogeschool Leiden waar hij met anderen onderzoek doet naar de waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs.


Wat doen wij anders? En waarom doen wij dat?

De vrije scholen zijn gebaseerd op het mensbeeld en de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Met deze inzichten kunt u op deze avond nader kennis maken. Het drie-en vierledig mensbeeld en de ontwikkelingsfasen van het kind worden in grote lijnen geschetst. Achtergronden zullen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk.

Datum: woensdag 17 januari 2018
Plaats : Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist.
Tijd : 20.00-21.30 uur (koffie en thee vanaf 19.30 uur)
Entree vrij

| Terug

Archief