X
GO

Nieuws

Examenresultaten 15-16

Geplaatst op:
Examenresultaten 15-16

Ook dit jaar hebben onze leerlingen het prima gedaan in de eindexamens. Van de in totaal 121 kandidaten, hebben twee leerlingen het niet gehaald (een mavo-kandidaat en een vwo-kandidaat). De slagingspercentages zijn daarmee als volgt: 

mavo: 99% geslaagd 

havo: 100% geslaagd 

vwo: 96% geslaagd 

We hadden dit jaar maar twee 12e klassen, dus relatief kleine havo- en vwo-groepen. 

Onder de relatief grote groep leerlingen die mavo-examen deden dit jaar, zaten 36 leerlingen uit de havo-stroom en een groep leerlingen die na het beëindigen van de praktische stroom zijn 6 

doorgegaan naar de mavo-examenklas. Van de in totaal 71 tiende klassers die het mavo-examen hebben gedaan, gaan er uiteindelijk 55 door naar het havo-traject in de 11e klas. 

De gemiddelde eindcijfers van de verschillende eindexamengroepen waren ook boven gemiddeld: 

mavo: 7,0

havo: 7,0 

vwo: 7,1 

(alle eindcijfers inclusief de rekentoets-resultaten) 

Sinds dit jaar, worden er landelijk voor het havo en het vwo officiële “Cum Laude” beoordelingen gegeven die ook op de diploma’s komen te staan. Twee havisten en vier vwo-ers hebben deze kwalificatie behaald! 

Boze (of onwetende) tongen beweren soms, dat zulke resultaten op een vrijeschool alleen te behalen zijn door streng te selecteren. De feiten geven al jarenlang een ander beeld en dat blijkt ook dit jaar weer: 

Landelijk is er sprake van een “afstroom” (leerlingen die lager uitkomen dan het advies van de basisschool) van gemiddeld 5%. Van de leerlingen die dit jaar na het eindexamen de school verlaten (de leerlingen die nu na het mavo-examen doorgaan in het havo-traject dus niet meegeteld) heeft 9% op een lager niveau examen gedaan dan het (dubbel)advies van de basisschool en 14% heeft op een hoger niveau examen gedaan. Deze resultaten zijn dus 10% gunstiger dan in het landelijke beeld. Dat is in lijn met de gegevens van voorgaande jaren. 

Onze leerlingen behalen deze goede resultaten dus gemiddeld (ruim) boven de officiële verwachtingen waarmee zij de school instromen. 
Diploma uitreiking van 7 juli 2016

| Terug

Archief