X
GO

 

Laatste nieuws aanname

Tijdpad 2020-2021 voor schooljaar 2021-2022

De open dag, open lesmiddag en open lesavond ten tijde van de coronacrisis

De Stichtse Vrije School onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor het houden van een open dag, open lesmiddag en open lesavond ten tijde van de coronacrisis. We hopen hier na de kerstvakantie duidelijkheid over te kunnen geven. Wat mogelijk is, is afhankelijk van de landelijke maatregelen op dat moment. Houd hiervoor graag onze website vanaf januari in de gaten.
 

Datum: Wat: Aanvullende informatie:
Do 28 jan ‘21 Algemene ouderavond groep 8 en klas 6 20:00u Inleiding en proeflessen, alleen voor ouders.
Za 30 jan ‘21 Open Dag SVS, Socrateslaan 24 09:30u – 14:00u
Woe 3 februari ‘21 Open Lesmiddag voor leerlingen, groep 8 en klas 6 Geen open lesmiddag i.v.m. de coronacrisis
Do 18 februari t/m 15 maart ‘21 Aanmeldingsformulier en OKR insturen via OT of via OKR van de Stichtse Vrije School Aanmelden loopt via de basisschool: verwerking gegevens en evt. aanvullend onderzoek van 15 maart t/m 31 maart.
Week van 15 maart ‘21 Ouders ontvangen bericht van aanmelding.  
Do 1 april ‘21 Ontvangst plaatsingsbesluit door ouders, per post. Met het formulier “ aanvullende informatie” en de schoolovereenkomst en toestemmingsformulier AVG.
Uiterlijk vrij 9 april ‘21 Retournering schoolovereenkomst, kopie paspoort of identiteitskaart & AVG formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging.
Eind juni ‘21 Ouders ontvangen klassenlijst en naam klassenleraar.  
Woe 14 juli ‘21 Kennismaking nieuwe 7e klassen Van 14.00u.tot 15.00u.


Aannamecommissie SVS/ CBU en WvD/ email: aanmelding@svszeist.nl