GO

Laatste nieuws aanname

De aannameprocedure treft u aan op deze pagina

Laatste nieuws aanname

De Open Dag vindt dit jaar plaats op 2 februari 2019 van 10.00 tot 14.00 uur. De open lesmiddag is op woensdag 13 februari 13.30 uur. Aanmelding hiervoor is mogelijk op de open dag.

Instroom in het tweede of derde leerjaar

U wilt  uw zoon/dochter  aanmelden voor de  8e (2e ) of 9e (3e) klas met ingang van het schooljaar 2019-2020.

U heeft kennisgenomen van de aannamecriteria (op deze site bij: Leerling aanname -> Latere instroom ) en meent dat uw zoon/dochter hieraan voldoet.

De aanname commissie verzoekt u om na 15 april
• Het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport te downloaden en in te vullen.
• het onderwijskundig rapport af te geven ter invulling aan de VO school waar uw zoon/dochter op dit moment onderwijs volgt. 

Tevens verzoeken wij om een kopie van de twee meest recente rapporten mee te zenden.

Indien u deze drie (!) onderdelen tezamen aan ons toezend (dit kan per post of gescand via de mail naar aanmelding@svszeist.nl voor 1 juni 2018) dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.
De aanmeldingen zullen niet worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zal er geloot moeten worden onder de toelaatbare leerlingen.

De aannamecommissie onderzoekt de toelaatbaarheid van de leerling in de maand juni. De mogelijkheid bestaat dat wij u uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Begin juli, na de rapportvergaderingen, krijgt u van ons definitief bericht over een eventuele  plaatsing.