GO

 

Laatste nieuws aanname

De aannameprocedure voor latere instroom treft u aan op deze pagina

Instroom in het tweede of derde leerjaar:
U wilt uw zoon/dochter aanmelden voor de 8e (2e ) of 9e (3e) klas met ingang van het schooljaar 2019-2020

U heeft kennisgenomen van de aannamecriteria (op deze site bij: Leerling aanname -> Latere instroom ) en meent dat uw zoon/dochter hieraan voldoet.

De aanname commissie verzoekt u om :

  • Het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport te downloaden en in te vullen.
  • het onderwijskundig rapport af te geven ter invulling aan de VO school waar uw zoon/dochter op dit moment onderwijs volgt.
  • een kopie van de twee meest recente rapporten.
Indien u deze drie (!) onderdelen tezamen aan ons toezend (dit kan per post of gescand via de mail naar aanmelding@svszeist.nl voor 1 juni 2019) dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. De aanmeldingen worden niet behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zal er geloot moeten worden onder de toelaatbare leerlingen.

De aannamecommissie onderzoekt de toelaatbaarheid van de leerling in de maand juni. De mogelijkheid bestaat dat wij u uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Uiterlijk half juli, na onze rapportvergaderingen, weten we hoeveel plekken er zijn en krijgt u van ons definitief bericht over een eventuele plaatsing.