GO

Nieuws

Groei en instroomcapaciteit volgend schooljaar

Geplaatst op:
Groei en instroomcapaciteit volgend schooljaar

Voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio

De afgelopen tien jaar is de vrijeschool in Nederland gegroeid met ruim 35% (bron:Vereniging van Vrijescholen). Steeds meer ouders en leerlingen kiezen voor de wijze waarop de vrijeschool invulling geeft aan het onderwijs. Deze groei is ook merkbaar op de Stichtse Vrije School. Waar zo’n tien jaar geleden jaarlijks met drie brugklassen (zevende klas in ons internationale curriculum) gestart werd, starten wij sinds twee jaar met vijf nieuwe brugklassen (van 28 leerlingen). 

De toenemende belangstelling voor onze school heeft ertoe geleid dat de school zich de vraag heeft gesteld hoe wij ook in de toekomst op een kwalitatief verantwoorde wijze tegemoet kunnen komen aan de toegenomen belangstelling voor ons onderwijs. Samen met de -in september 2018 gestarte- vrijeschoolbovenbouw Waldorf Utrecht (onderdeel van het Gregorius College in Utrecht) gaan wij ons inzetten om aan zo veel mogelijk leerlingen in de regio goed voortgezet vrijeschoolonderwijs te bieden. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het onderwijs niet mag lijden onder de groei van de scholen. 

Voor aankomend schooljaar (schooljaar 2019-2020) kunnen wij dan ook melden dat er in onze regio een instroomcapaciteit is (in het eerste leerjaar) voor in principe acht brugklassen (vijf op de Stichtse Vrije Schoolen drie op Waldorf Utrecht). Ter vergelijking: drie jaar geleden waren dit er nog vier in totaal. Het kan zijn dat de verhouding van de aanmeldingen niet geheel overeenkomt met deze verdeling, of dat er alsnog meer leerlingen zijn die zich voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio aanmelden. De twee scholen zullen dan in overleg gaan over een mogelijke uitbreiding van de totale capaciteit en/of eventueel leerlingen doorverwijzen naar de andere school. 

Wij hopen dan ook dat alle leerlingen die graag voortgezet vrijeschoolonderwijs willen volgen en waarvoor wij op het juiste niveau onderwijs kunnen aanbieden dit dan ook kunnen doen en dat we zo voorkomen dat leerlingen moeten worden uitgeloot. Meer informatie over onze plaatsingsprocedure kunt u vinden op de pagina leerlingenaanname.

| Terug

Archief