Vacature leraar lichamelijke opvoeding

De Stichtse Vrije School Zeist, school voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs met 600 leerlingen, zoekt vanaf 9 januari 2017 ter vervanging wegens ziekteverlof een leraar
lichamelijke opvoeding voor vaklessen in de klassen 7 t/m 11.


Salaris conform cao-vo.


Informatie over deze vervanging kunt u verkrijgen bij dhr. S. Boogert, conrector: 06-21845139.
Sollicitaties kunt u zenden aan s.boogert@svszeist.nl